No 8 Undir Ganesh 18"

₹ 4,500 ₹ 4,000

No 8 Kamal Ganesh 18"

₹ 4,500 ₹ 4,000

No 8 Lalbaug Raja 18"

₹ 4,500 ₹ 4,000

No 8 Shivrekar Mastaani 18"

₹ 4,600 ₹ 4,100

No 6 Mauli 18" idol

₹ 5,500 ₹ 4,900

No 6 Tejukaya 18" idol

₹ 5,500 ₹ 4,900

No 6 Sidhivinayak 19" idol

₹ 5,500 ₹ 4,900

No 6 Alpha 18" idol

₹ 5,500 ₹ 4,900

No 6 Dagdusheth 20" idol

₹ 5,500 ₹ 4,900