Book your favourite idol for Maghi ganapati by 31st January 2022 and get 10% discount. Use code MAGHI10 at the time of checkout.

Filters

No 16 Baal Ganesh 13''

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Shivrekar Ganesh 13"

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Lalbaug Raja 13"

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Philips Ganesh 13"

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Peshwai Idol 13"

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Maysuri Ganesh 12"

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Dagdusheth 13"

₹ 3,000 ₹ 2,600

No 16 Kamal Ganesh Idol 12"

₹ 3,100 ₹ 2,600